Skip to content

FÆÐINGARSTAÐIR

Töluverðar breytingar hafa orðið á fæðingarhjálp á Íslandi síðustu áratugina. Fæðingarstöðum hefur fækkað og þjónustustig breyst. Árið 2010 var sólarhringsskurðstofuþjónustu hætt við Heilbrigðisstofnun Suðurlands (HSU) á Selfossi og á sama tíma breyttist þar þjónustustigið til muna. Árið 2013 var svo sólahringsþjónustu við fæðingadeildina í Vestmannaeyjum hætt. 

Árið 2007 gerði Landlæknisembættið leiðbeiningar um val á fæðingarstað og þar er fæðingastöðum á landinu skipt niður frá A til D.

A-fæðingarstaður: Landspítali Háskólasjúkrahús, sérhæfð deild fyrir áhættumæðravernd og áhættufæðingar. Vökudeild frá 22 vikum.

B-fæðingarstaður: Sjúkrahúsið á Akureyri, sérhæfð deild fyrir áhættumæðravernd og áhættufæðingar. Vökudeild frá 34 vikum.

C- fæðingarstaður: Akranes, Ísafjörður og Neskaupsstaður. Sólarhringsþjónusta á skurðstofu, millistærð af fæðingadeild.

D- fæðingarstaður: Selfoss, Vestmannaeyjar, Keflavík og heimafæðingar. Fæðingadeild á heilbrigðisstofnun þar sem konum í eðlilegri meðgöngu og fæðingu eiga þess kost að fæða. Ekki skurðstofuþjónusta. Heimafæðingar eru einnig flokkaðar sem D-fæðingastaður.

Eftirfarandi upplýsingar þarf að hafa í huga við val á fæðingarstað. Sérstaklega skal athuga að oft á tíðum er lítið um val vegna búsetu og/eða áhættumeðgöngu.

Hjá hverjum stað fyrir sig er útlistað þjónustustig og starfsaðstæður. Upplýsingar á þessari síðu eru fengnar frá ljosmodir.is, dfs.is og landlaeknir.is

Símanúmer á fæðingarvakt 23B á LSH er 543-3049. 

Gott er að hafa símanúmerið skrifað niður á blað og/eða vista í farsíma þegar settur dagur nálgast.

Fæðingarheimili

Fæðingarheimili Reykjavíkur

Björkin

Fæðing á sjúkrahúsi

Höfuðborgarsvæðið

Suðurnes

 • Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Reykjanesbæ, sími 422-0500 (bráðasími ljósmæðra: 422-0542), hss.isÞjónustustig D1

Suðurland

Austurland

 • Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA), Neskaupsstað, sími 470-1400, hsa.isÞjónustustig C1

Norðausturland

 • Sjúkrahúsið á Akureyri (SAK), sími 463-0100, sak.is, sími fæðingadeildar 463-0129Þjónustustig B

Norðvesturland

 • Ekki er boðið uppá fæðingar á Norðvesturlandi en bent er á að hafa samband við Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN). Sjá nánar á hsn.is

Vestfirðir

 • Sjúkrahúsið á Ísafirði (Heilbrigðisstofnun Vestfjarða), sími 450-4500, hvest.is, vaktsími ljósmóður 860-7455Þjónustustig C1

Vesturland

Heilbrigðisstofnun Vesturlands

Á meðgöngunni er það hlutverk ljósmæðra að meta það hvort konur séu í eðlilegri meðgöngu eða hvort einhverjir áhættuþættir séu til staðar og þá hvort þessir áhættuþættir sem hafa áhrif á það hvar kona megi fæða. 

Í leiðbeiningunum frá landlækni segir að helstu ástæður þess að konur eiga þess ekki kost að fæða á öðrum stað en LSH séu eftirfarandi:

 • Langvarandi sjúkdómar
 • Vaxtarseinkun barns

Einnig gæti þurft að flytja konu í fæðingu ef upp koma vandamál í fæðingunni og eru helstu ástæður þessi:

 • Fósturstreita
 • Óeðlileg blæðing
 • Þörf á mænurótardeyfingu
 • Hiti í fæðingu
 • Legvatn farið í meira en 24 tíma
 • Sótt ekki góð

Ljósmæður sem sinna heimafæðingum

listinn var uppfærður 31.07.2023 skv ljosmaedrafelag.is

Höfuðborgarsvæðið

Akureyri

 • Inga Vala Jónsdóttir, símar 462-5737 og 849-3132, ingavalaj@gmail.com
 • Lilja Guðnadóttir, símar 466-1047 og 855-1047

Suðurnes

Nýjustu rannsóknir hafa sýnt að konur sem eru í eðlilegri meðgöngu og fæðingu eru með betri/jafngóða útkomu úr fæðingum ef þær fæða á ljósmæðrarekinni einingu eða heima heldur en ef þær fæða á hátæknisjúkrahúsi. Samkvæmt Sigrúnu Kristjánsdóttur yfirljósmóðir HSU – Nánar hér

Síðast uppfært 31.07.2023

Brum reynir eftir fremsta megni að tryggja áreiðanleika upplýsinga og gagna sem birtar eru á vef brum.is. Það er á ábyrgð notanda að meta nákvæmni, réttmæti og/eða notagildi þess efnis sem er á vefsíðunni.

Upplýsingar á vef brum.is er ekki ætlað að koma í stað ráðlegginga heilbrigðisstarfsmanna eins og lækna, hjúkrunafræðinga eða ljósmæðra. Ef þú hefur einhverjar vangaveltur eða spurningar er best að hafa samband við mæðravernd, ungbarnavernd, læknavaktina (s. 1770) eða hringja beint í neyðarlínuna 112. 

Eigendur Brum afsala sér allri ábyrgð vegna þeirra ákvarðanna sem þú tekur á grundvelli þessara upplýsinga, sem eru veittar þér á almennum upplýsingagrundvelli en ekki í staðinn fyrir persónulega læknisfræðilegarráðgjöf.

Nánari skilmála er að finna hér.